top of page
20210121_101856_edited_edited.jpg
Abstract Horizon

Oskar Persson

Cert. Medicinsk massageterapeut enl BMM
YH examen inriktning -
Medicinsk massageterapi

Cert. Massör enl BSM
Lic. Personlig Tränare
Hälsoutvecklare
Dipl. Mental Coach
Andningsterapi enl Lotorpsmetoden
Utbildad HLR instruktör
Handikappveteskap austismspectrum
Ashtanga yoga
Kost och näringslära
Vegetarisk matlagning 

Oskar har sedan länge arbetat med människor som har behövt anpassning och stöd i sitt liv men då mer på grund av psykisk ohälsa och olika funktionsvariationer. År 2017 tog han steget vidare för att arbeta mer kring den friska hälsan och människors potential till utveckling. Han har en hälsoutvecklar utbildning i grunden som innehåller alla delar som påverkar människors hälsa så som massage, träning och coachande samtal. Efter att ha arbetat en tid som massör behövdes det en fördjupning på 1,5 år och den medicinska massageterapin var det han var ute efter med en examen/certifiering i medicinsk massageterapi och licensiering i personlig träning.

 

Den medicinska massageterapin verkar på en bred front med den medicinska kunskapen terapeuten får med sig om kroppens rörelseapparat och sjukdomar. Åtgärderna kan skilja sig åt från person till person beroende på vilken historia den har med sig.

De självklara inslagen vid ett besök hos Oskar och den medicinska massageterapin är analys & samtal kring problemet, träningsråd och övningar samt behandling för att försöka återfå funktion och ge smärtlindring.

 

Oskars egen träning finns med honom dagligen i form av yoga, löpning och funktionell träning men så har det inte alltid varit utan det var mer ett måste för att hålla sig frisk, stark och stabil i sinnet när olika händelser i livet påverkade honom och krävde att hälsan behövde prioriteras för att orka finnas för andra.

bmm.jpg
BSM-e1505478196446.jpg
yrkesmassörerna.jpg

När vi behöver göra en förändring krävs det massor av vilja och mod för att förändringen ska bli permanent. Det handlar sällan om en enskild orsak utan många saker som du har med dig i ditt beteende som påverkar.

När du väl har påbörjat en förändring och lyckats göra annorlunda flera gånger det är då du på allvar stärker din vilja att förändras i grunden.

Det enda du behöver göra är att varje dag börja om från början där du är just nu.

gradient Ocean
gradient Ocean

"Mitt främsta mål som terapeut är att göra skillnad och skapa förändring för mina klienter"

bottom of page